Vacature bestuurslid stichting Dreamfactory

Dreamfactory

Gevoed door zijn eigen dromen en ervaringen heeft Omar de Dreamfactory opgezet. Een krachtig concept met een positieve lading, waarmee Omar zich wil inzetten voor de samenleving. De Omar Munie Dreamfactory biedt mensen die werkloos zijn, maar graag een ambacht willen leren, een kans op re-integratie. Via een leer-werk traject van minimaal 6 maanden worden de ‘dreamers’ begeleid naar een baan bij Omar Munie zelf of bij een andere organisatie.

Bij de Dreamfactory is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof of leeftijd. Een goed CV is niet nodig, een droom en de wil om te presteren wel. De werknemers in de Dreamfactory zijn mensen die arbeidstechnisch gezien tussen de spreekwoordelijke ‘wal’ en het ‘schip’ vallen. De eerste zes tot twaalf maanden in de Dreamfactory (afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat) wordt gezien als een opleidingsperiode, waarin de ‘dreamers’ worden klaargestoomd, begeleid en ‘empowered’ door de professionals en leidinggevenden van Omar Munie.

De ‘dreamers’ die in de Dreamfactory werken, moeten natuurlijk worden voorzien van werk. De opdrachten die door de ‘dreamers’ worden uitgevoerd – van oud materiaal een nieuw product maken – worden geworven bij bedrijven en organisaties. Een oude bedrijfsjas wordt ‘omgetoverd’ tot een nieuwe Munie tas of een oude bedrijfsblouse wordt gerecycled tot een nieuwe Munie iPad hoes. Inmiddels heeft de Dreamfactory voor diverse bedrijven, zoals KLM, HTM en Schiphol prachtige design producten mogen produceren deels gemaakt van gerecycled materiaal.

De Dreamfactory is uitgegroeid tot een stichting met grote ambities. Om deze ambities te realiseren is de stichting op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid met financiële ervaring.

Governance structuur

 • Het bestuur bestaat uit 3 leden en draagt de eindverantwoordelijkheid over Stichting Dreamfactory.
 • Het bestuur toont een voor medewerkers, directie en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de maatschappelijke organisatie.
 • Het bestuur bepaalt haar agenda en prioriteiten.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie, het bespreekt zijn functioneren jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directie.
 • Het bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, doorgaans zes keer per jaar, in de avond;
 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar;
 • Het betreft een onbezoldigde functie.

FUNCTIE EISEN

Het bestuur van Stichting Dreamfactory zoekt een nieuwe voorzitter en penningmeester.

Voorzitter:

 • Kennis van maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven;
 • Bestuurlijke ervaring;
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Kennis van het binnenhalen van fondsen voor organisaties
 • Een netwerk binnen de regionale en nationale overheden en welzijnsorganisaties bij voorkeur binnen de regio Rotterdam en Den Haag

Penningmeester:

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Kennis en ervaring op het gebied van financiën.

Beide leden van het bestuur:

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met het NME werkveld van de stichting en met de missie en ambitie van de stichting zoals geformuleerd in het strategisch meerjarenplan.
 • Beschikken over voldoende tijd om de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nesrine Bouhab, Penningmeester bestuur, telefoon: 06-53986382
Meer informatie, kunt u vinden op: www.omdreamfactory.com
Heeft u belangstelling? Graag voor 25 september uw CV met motivatie richten aan:
Bestuur Stichting dreamfactory, naar mail: info@omdreamfactory.com